เรื่องที่ต้องระวังในการใช้รางสายไฟ

รางสายไฟนั้นมีความสำคัญอย่างมากทั้งในบ้านเรือน และ ตามโรงงานอุตสาหกรรม เพราะว่ารางสายไฟนั้น มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการช่วยเก็บสายไฟ ซึ่งหลาย ๆ เกือบจะทุกบ้าน และ เกือบจะทุกโรงงานอุตสาหกรรมเลยแน่นอน แต่ว่าแน่นอนว่าหลายคนนั้นอาจจะมองข้ามในเรื่องของ เรื่องที่จะต้องระวังด้วยเช่นกัน เพราะว่า อาจจะทำให้เกิดอันตรายสำหรับเราได้นะครับ และ อาจจะอันตรายสำหรับคนรอบข้างด้วยเช่นกัน ดังนั้นถ้าหากว่าเรานั้นมีรางสายไฟไว้ใช้นั้นเราจะต้องมีเรื่องอะไรบ้าง ที่จะต้องระวังนะครับ มาลองดูกันดีกว่าครับ  

ชำรุด หรือ มีรอยแตกหัก 

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การชำรุด หรือ การแตกหัก” นั้นจะต้องระวังไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่ารางสายไฟนั้นมีการชำรุด หรือ มี รอยแตกหัก และ ถ้าหากว่าเรานั้นไม่รู้ หรือ ไม่มีความละเอียด และพ ไม่รอบคอบ และ ไม่มีการตรวจสอบนั้นถ้าหากว่า มีการชำรุด หรือ มีรอยแตกหัก อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วได้นะครับ ดังนั้นจะต้องระวังในส่วนนี้ให้ไว้ด้วยนะครับ ควรที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ  

มีน้ำรั่วซึม  

น้ำ ความ ชื้น หรือ อะไรก็ตามที่อาจจะเข้าไปในสายไฟของเราได้ เราจะต้องระวังให้ดีนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าน้ำ หรือ ความชื้นนั้นเข้าไปในรางสายไฟได้นั้นอาจจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ลัดวงจรได้นะครับ  ซึ่งอันตรายอย่างมากนะครับถ้าหากว่ามีความชื้น หรือ มีน้ำ เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดกระแสไฟรั่ว ได้นะครับ ดังนั้น น้ำรั่วซึม นั้นจะต้องระวังให้มากนะครับ เพราะว่าค่อยข้างอันตรายอย่างมากด้วยเช่นกันกัน  

มีสภาพอากาศที่พิเศษหรือไม่  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของสภาพอากศรอบข้างที่เรานั้นติดตั้งรางสายไฟเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าหากว่าสภาพอากาศนั้นเลวร้าย อย่างเช่น ร้อนมากเกินไป หรือ  มีสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนมากเกินไป นั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสายไฟ ของเราได้ และ อาจจะทำให้เกิดอันตรายสำหรับเราได้ด้วยนะครับ ดังนั้นหากว่ามีสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนบ่อย ๆ นั้นจะทำให้เกิดอันตายด้วยเช่นกัน  

ภายในรางสายไฟ มีวัตถุอื่น ๆ  

อีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องระวังนั้นคือในเรื่องของ “ภายในรางสายไฟ”  นั้นเราจะต้องไม่ให้มีวัตถุอื่น ๆ เข้าไปนะครับ เพราะว่าอาจจะทำอันตายต่อสายไฟของเราได้นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นปล่อยปะละเลยในส่วนนี้อาจจะทำให้สายไฟของเรานั้นเกิดอันตรายได้ด้วยเช่นกัน และ อาจจะทำให้ไฟฟ้าภายในของเรานั้นขัดข้องเอาได้ด้วยเช่นกัน และ อาจจะเกิดอันตรายได้ด้วยนะครับ  

รางสายไฟของเรา มีมาตรฐานของสายไฟหรือไม่  

อีกเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “มาตรฐานของสายไฟ” เองก็มีความสำคัญอย่างมาก ที่เรานั้นไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน เพราะว่าถ้าหากว่า มาตรฐานของสายไฟนั้นไม่มีมาตรฐาน ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ด้วยนะครับ ดังนั้นมาตรฐานของสายไฟเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  เพื่อที่จะป้องกันไม่เกิดอันตรายสำหรับเรานะครับ  ดังนั้นอย่าลืมในเรื่องของ “มาตรฐานของสายไฟด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับ 

ดังนั้นจะเห็นว่าความสำคัญของรางสายไฟ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสำคัญอย่างมาก และ จะต้องดูแลด้วยเช่นกัน  ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอันตรายสำหรับเรา และ คนรอบข้างได้ด้วยนะครับ ดังนั้นใครที่อยู่ใกล้กับรางสายไฟ  นั้นจะต้องคอยดูแลให้ดีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับ ดังนั้นให้ระมัดระวังอย่างมากในการใช้รางสายไฟนะครับ