เตรียมตัวเที่ยวพร้อมสัตว์เลี้ยงรู้ใจต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยหนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง 

หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง

                เมื่อคนรักสัตว์อยากท่องโลกกว้างก็คงต้องพาสัตว์เลี้ยงไปด้วย แต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่องหนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยงเพื่อจะได้เที่ยวได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องฝากเพื่อนรักไว้ในที่อื่น แต่หลายคนคงยังไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการเรื่องหนังสือเดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ทุกขั้นตอนก่อนการเดินทางเรียบร้อยและรวดเร็วคงต้องเรียนรู้ขั้นตอนให้ครบถ้วนก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนเพื่อขอหนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยงแบบเข้าใจง่าย

  • ฉีดวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่แต่เฉพาะคนเท่านั้น สัตว์ก็ต้องได้รับวัคซีนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าสัตว์เลี้ยงที่นำไปเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทไหน จึงจะทราบได้ว่าควรได้รับวัคซีนประเภทใด และต้องแจ้งรายละเอียดของวัคซีนให้ทราบด้วยเช่นกัน
  • ใบรับรองสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการประทับตราจากรัฐบาลของประเทศที่จะนำสัตว์เลี้ยงออก หากขาดไปก็ถือว่าไม่ครบถ้วน ซึ่งใบรับรองนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยว
  • ไมโครชิปของสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเดินทาง ซึ่งไมโครชิปดังกล่าวเป็นชิปอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรปที่จำเป็นต้องใช้ไมโครชิป หากลืมขั้นตอนนี้ไปก็คงไม่สามารถพาสัตว์เลี้ยงแสนรักไปเที่ยวด้วย
  • ในกลุ่มประเทศ EU จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง แต่ในประเทศอื่น ๆ อาจใช้เอกสารประเภทอื่นที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำเอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ต้องศึกษาและทำให้ครบถ้วน เพื่อจะได้พาสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องกังวลใจระหว่างการเดินทาง ถึงอย่างนั้นก็ควรเตรียมสัตว์เลี้ยงของเราให้พร้อมต่อการเดินทางไกล เพื่อให้พวกเขาสนุกกับการเดินทางได้อย่างเต็มที่

เตรียมสัตว์เลี้ยงให้พร้อมก่อนออกเดินทางเมื่อได้รับหนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง

  • สัตว์เลี้ยงที่ต้องเดินทางไกลอาจจะมีความเครียดและไม่คุ้นชินกับการอยู่ในกรง ฉะนั้น ควรต้องฝึกให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในกรงหรือที่แคบให้ชิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ยังช่วยให้สัตว์เลี้ยงสามารถอยู่ในกรงโดยไม่ถูกสัตว์อื่น ๆ ทำร้ายได้อีกด้วย
  • หนังสือเดินทางของสัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการ 4 – 5 วัน ดังนั้นควรเตรียมเอกสาร ข้อมูล รวมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงล่วงหน้าให้ดีก่อนออกเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการเดินทาง เพราะการเผื่อเวลาล่วงหน้าจะช่วยให้เตรียมตัวได้มากขึ้น
  • เมื่อได้รับหนังสือเดินทางของสัตว์เลี้ยงแล้วควรตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยว่าครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ เพราะถ้าได้รับการตรวจสอบจากประเทศปลายทางว่าไม่ถูกต้องอาจทำให้สัตว์ถูกกักกันและไม่สามารถเดินทางต่อได้อย่างราบรื่น
  • สัตว์เลี้ยงก็เหมือนคนที่ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง แม้สัตว์จะไม่ต้องใช้เสื้อผ้า แต่ก็จำเป็นต้องมีอาหาร ยารักษาโรคและของจำเป็นอื่น ๆ เผื่อไว้ในเวลาฉุกเฉิน ซึ่งเจ้าของจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าของจำเป็นเหล่านั้นคืออะไร และครบถ้วนหรือไม่

เมื่อต้องเดินทางกับสัตว์เลี้ยงและต้องใช้หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยงอาจจะต้องดำเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งเจ้าของต้องเตรียมตัวทั้งเรื่องของตนเองและสัตว์เลี้ยงให้พร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การเดินทางสนุกและราบรื่น แม้ขั้นตอนเหล่านี้อาจจะมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่าง แต่ขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงปลอดภัยตลอดการเดินทาง