carbonitriding คืออะไร ต่างจากคาร์บูไรซิ่งและเคว้นซิ่งอย่างไร

carbonitriding

การชุบผิวแข็ง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะ กระบวนการที่มีความสำคัญอย่างมาก ชิ้นงานที่ต้องใช้งานในลักษณะเสียดสีที่ผิว แต่ต้องการให้ชิ้นงานมีความเหนียว รับแรงกระแทกได้ดี ลักษณะพิเศษที่ควรมี คือ ผิวแข็งสูง สำหรับแกนกลางยังคงความยืดหยุ่นไว้ การชุบผิวแข็งโลหะ นิยมอบชุบทางความร้อนด้วยแก๊ส มีด้วยกันหลายวิธี วิธีที่ได้รับความนิยม เช่น แก๊สคาร์โบไนไตรดิง หรือCarbonitriding แก๊สคาร์บูไรซิ่งและเคว้นซิ่ง เป็นต้น ทั้ง 3 วิธีการนี้ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน แก๊สคาร์บูไรซิ่ง แก๊สคาร์บูไรซิ่ง คือกระบวนการที่นำเหล็กไปให้ความรอน อุณหภูมิประมาณ 850 องศาเซลเซียส – 940 องศาเซลเซียส โดยกระบวนการนี้จะมีการเติมอะตอมคาร์บอนที่ผิวของโลหะให้มากพอ จากนั้นจะทำให้เกิดการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว เรียกว่า เคว้นซิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น และยังคงรักษาความเหนียวของวัสดุไว้ด้วย สรุปคือจะได้คุณสมบัติทั้ง 2 ประการ คือ ความเหนียว + ความแข็ง บางครั้งพื้นผิวของวัสดุที่ไม่ต้องการทำคารบูไรซิ่ง สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีทางกลและการเคลือบไว้ด้วยสารเคมี เรียกว่ากระบวนการโบตัน แก๊สคาร์โบไนโตรดิง แก๊สคาร์โบไนโตรดิง Carbonitriding คือ กระบวนการเติมอะตอมคาร์บอนและไนโตรเจนเข้าพื้นผิวของโลหะเหล็ก […]