วิธีการรักษาค่าสายตา

เลสิค

เมื่อพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตานั้นไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาวหรือแม้กระทั่งสายตาเอียงนั้นมีมากมายหลายวิธี โดยการแก้ไขปัญหาในอดีตสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านค่าสายตาที่ผิดปกตินั้นจะแก้ไขปัญหาด้วยการให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาสวมใส่อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า แว่นตา โดยแว่นตานี้จะมีเลนส์ที่มีความโค้งในรูปแบบที่ต่างกัน เพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวมแสงเข้าสู่ดวงตา แต่เนื่องจากมีปัญหาในการทำเลนส์อีกทั้งยังต้องคอยสวมใส่และต้องเช็ดทำความสะอาดอยู่เสมอ บางรายอาจจะลืมแว่นตาเลยทีเดียว ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ เทคโนโลยีในยุคสมัยปัจจุบันจึงได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านค่าสายตาที่เรียกกันว่า การทำเลสิคนั่นเอง ซึ่งเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดด้วยการใช้แสงเลเซอร์นั่นเอง  การผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์  การทำเลสิค คือ กระบวนการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตาด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งมีความสะดวกและมีความรวดเร็วแถมยังทำให้ค่าสายตาเมื่อได้รับการผ่าตัดแล้วมีความใกล้เคียงกับค่าสายตาปกติมากที่สุด อีกทั้งระยะเวลาในการฟื้นตัวภายหลังจากการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ใช้ระยะเวลาที่น้อย ประมาณ 1 สัปดาห์ เท่านั้น โดยการทำเลสิคนี้จะทำให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตานั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพกพาแว่นตากันอีกต่อไป เพราะเนื่องจากการทำเลสิกนี้จะเป็นการผ่าตัดเพื่อปรับโครงสร้างของกระจกตาให้มีความเว้าความโค้งที่สามารถรวบรวมแสงได้อย่างถูกต้อง เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนเหมือนกับสายตาของมนุษย์ปกติ  ขั้นตอนการเข้ารับการผ่าตัดด้วยเทคนิค Lasik  ขั้นตอนแรกจะเป็นการทำเลสิคของแพทย์นั้นจะเริ่มจากการทำความสะอาดดวงตาและทำการหยอดยาชาบริเวณดวงตาก่อนการผ่าตัด เพื่อเป็นการลดการบาดเจ็บในขณะการผ่าตัดให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา เพราะเนื่องจากว่าในขณะทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขค่าสายตานั้น คนไข้จะไม่มีการวางยาสลบเหมือนการผ่าตัดประเภทอื่น ๆ เนื่องจากว่าถ้าคนไข้เกิดการหลับ การผ่าตัดจะไม่สามารถทำได้นั่นเอง จึงต้องทำให้ผู้ป่วยมีสติแล้วก็ลืมตาตลอดเวลาในขณะที่ทำการผ่าตัด   ขั้นตอนที่สองจะทำการแยกชั้นของกระจกตาออกประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาของกระจกตา   ขั้นตอนที่สาม ทำการยิงแสงเลเซอร์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปทรงของกระจกตาตามค่าสายตาที่คนไข้นั้นปัญหา เช่น คนไข้มีค่าสายตาสั้น 350 การแก้ไขปัญหาต้องใช้เลเซอร์ยิงเพื่อปรับโครงสร้างของกระจกตาให้ตรงกับค่าสายตาของคนไข้คือ 350 นั่นเอง   ในส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการติดกระจกตาให้กลับไปในสภาพเดิมโดยขั้นตอนนี้ก็จะทำค้างไว้ประมาณ 3 นาที หลังจากนั้นก็แพทย์0จะนัดมาดูอาการแล้วทำการวัดค่าสายตา เพื่อทำการประเมินผลการรักษา  สิ่งที่ควรระวังในการทำ Lasik  ดวงตาของคนไข้ในขณะที่ทำการผ่าตัดด้วยการทำเลสิคนั้นจะต้องอยู่นิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำในการผ่าตัดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด