ไขข้อสงสัยตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจอะไรบ้าง

สำหรับการตรวจสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งสิงสำคัญที่ทุกท่านต้องให้ความสนใจ เนื่องจากคนทุกคนจะแก่ลงในทุกปี เมื่อเราแก่ลง ร่างกายก็จะถดถอยลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้นการตรวจสุขภาพจะสามารถรับรู้ได้ว่า มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายหรือไม่ แล้วยังสามารถช่วยให้เรารักษาสิ่งเหล่านี้ได้ทันท่วงทีอีกด้วย หากใครที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อน จะต้องเริ่มจากการตรวจสุขภาพทั่วไปเสียก่อน เพราะการตรวจสุขภาพทั่วไป จะมีการตรวจหลากหลายรายการเป็นอย่างมาก และสามารถตรวจได้ครบทั้งร่างกาย เพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าตรวจสุขภาพทั่วไปจะมีการตรวจอะไรบ้าง 

รายการตรวจสุขภาพทั่วไปมีอะไรบ้าง 

สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะมีการซักประวัติ วัดชีพจร วัดความดัน ดูค่าดัชนีมวลการ และตรวจสิ่งต่าง ๆ เบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะนำไปช่วยให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

 • การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ จะเป็นการซักประวัติทั่ว ๆ ไป หรือเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนั่นเอง 
 • การวัดความดันโลหิต และชีพจร จะเป็นการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ว่ามีอัตราการเต้นสม่ำเสมอหรือไม่ 
 • การวัดค่าดัชนีมวลกาย จะเป็นการคิดค่าน้ำหนักตัว และส่วนสูง ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ 
 • ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ จะเป็นการตรวจความผิดปกติทั่ว ๆ ไป ในช่องปาก เช่น ฟันผุ ฟันโยก รวมทั้งการตรวจเช็กคราบหินปูน 
 • ตรวจวัดสายตา จะเป็นการวัดค่าสายตา ด้วยการยิงแสงอินฟราเรดเข้าสู่ดวงตา เพื่อสะท้อนกลับมาเป็นค่าสายตา ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ 
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เม็ดเลือดคือส่วนสำคัญ ที่จะนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นเม็ดเลือดจึงมีผลต่อร่างกายโดยรวม 
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จะเป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงหรือไม่ 
 • ตรวจไขมันในเลือด จะเป็นการตรวจไขมันดี, ไขมันไม่ดี, และไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ 
 • ตรวจการทำงานของไต จะเป็นการวัดระดับ Creatinine ในเลือด ว่ามีปริมาณสูงกว่าปกติหรือไม่ 
 • ตรวจการทำงานของตับ จะเป็นการตรวจเอมไซม์ในตับ ว่าพบสัญญาณที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ 
 • ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด จะเป็นการตรวจว่ามีกรดยูริคเกินหรือไม่ 
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดหัวใจ การเอกซเรย์ปอด และหัวใจ จะสามารถทำได้พร้อมกับ เพื่อเป็นการตรวจหาความผิดปกติ 
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเต้นของหัวใจจะถูกควบคุมด้วยคลื่นไฟฟ้าภายใน ดังนั้นหากตรวจแล้วพบว่า มีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ จะนำมาด้วยโรคต่าง ๆ ได้ 

สำหรับท่านใดที่สนใจโปรแกรม ตรวจสุขภาพทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลแพคเกจเพื่อเปรียบเทียบราคา กับเว็บไซต์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ ๆ บ้านได้เลย โดยแนะนำว่าควรไปตรวจในวันธรรมดา เพื่อลดการรอคิว และการพบเจอผู้คนจำนวนมากในที่สาธารณะ