สิ่งจำเป็นในธุรกิจงานก่อสร้าง

เครื่องร่อนทราย

ในงานก่อสร้างต่าง ๆ นั้นไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างตึก ก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนต่าง ๆ จะต้องมีการใช้ส่วนผสมหลักในการก่อสร้าง ได้แก่ คอนกรีตปูน หินและทราย โดยเฉพาะทรายนั้นมักจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผสมและคลุกเคล้าให้ทุกส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อนำไปขึ้นเป็นโครงสร้างของอาคารในส่วนต่าง ๆ ต่อไป

ทรายนั้นจะเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวประสานเข้าไปเติมเต็มอนุภาคต่าง ๆ ของส่วนประกอบ เนื่องจากทรายมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาส่วนประกอบชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงสามารถแทรกเข้าไปอยู่ระหว่างเนื้อของปูนซีเมนต์ที่ได้ทำการผสมแล้วอย่างเป็นเดียวกันและมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อถูกก่อร่างเป็นชิ้นส่วนหรืออาคารเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในธุรกิจก่อสร้างต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับทรายเป็นหลัก โดยหากทรายที่นำมาใช้ยิ่งมีขนาดเล็กหรือมีความร่วนมากเท่าใดจะยิ่งทำให้งานโดยรวมของการผสมทำได้ดีมากเท่านั้น จึงมักมีการใช้เครื่องร่อนทรายในการคัดแยกความละเอียดของเนื้อทรายที่จะนำมาใช้งาน

เครื่องร่อนทรายทำหน้าที่อย่างไร

เครื่องร่อนทรายนั้นสามารถแยกสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งสกปรกที่เจือปนมากับเนื้อทรายออก เพื่อให้ได้ทรายที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด โดยเครื่องร่อนทรายมีการตั้งค่าความละเอียดของทรายที่ต้องการแยกออกและสามารถกำหนดความเร็วในการร่อนได้ อีกทั้งสามารถคัดเลือกตะแกรงที่ใช้ในการร่อนทราย เพื่อกำหนดความถี่และขนาดอนุภาคของทรายได้

ประโยชน์ของเครื่องร่อนทราย

เครื่องร่อนทรายมีประโยชน์ต่อการใช้งานในธุรกิจก่อสร้างเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดแรงงานคน ซึ่งสามารถนำกำลังคนในส่วนนี้ไปทำงานส่วนอื่นแทนได้ จึงทำให้ช่วยลดเวลาการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การใช้เครื่องร่อนทรายยังทำให้ได้ปริมาณของเนื้อทรายที่มากกว่าการร่อนด้วยคนงาน เนื่องจากตัวเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและไม่มีการฟุ้งกระจายของทรายซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียเนื้อทรายไป เมื่อนำมาผ่านเครื่องร่อนทรายแล้วจึงได้ปริมาณเนื้อทรายตามที่ควรจะได้

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่าง ๆ มักจะมองว่าเครื่องร่อนทรายมีราคาที่สูง แต่การลงทุนซื้อเครื่องร่อนนั้นเป็นการลงทุนซื้อเพียงครั้งเดียวแต่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ มีความทนทานสูงและได้ประสิทธิภาพที่มากกว่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับการลงทุนในครั้งนี้เลยทีเดียว

สุดท้ายนี้เครื่องร่อนทรายยังสามารถตั้งค่าความเร็วในการร่อนทรายได้ตามความต้องการ แถมยังสามารถรับน้ำหนักของทรายได้มากจึงสามารถกรองทรายได้ปริมาณที่ค่อนข้างมากต่อการทำงานของเครื่องจักรหนึ่งครั้ง